Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Sumacàrcer

Un lloc per a viure.

Sumacàrcer es una población de la Rib­era Alta, situ­ado al mar­gen dere­cho del río Júcar y justo donde las mon­tañas dejan paso a la gran lla­nura que llega hasta el mar.

Noti­cias

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Dia 31 de decem­bre, últim dia de l’any, tin­drà lloc el SAN SIL­VESTRE TRAIL SUMACÀRCER.

L’eixida es a les 15.30h des de la Plaça Major.
Esperem que tots els par­tic­i­pants dis­fruten una veg­ada més de la visita al nos­tre poble. i molts ànims als corre­dors i corre­dores de Sumacàrcer.

RECOR­REGUT DINS EL CASC URBÀ:
Plaça Major-​Comtes d’Orgaz-Severo Ochoa-​Plaça País Valencià-​Rei en Jaume — Esgo­letja– … — Av. Oest-​Comtes d’Orgaz-Plaça Major.

Sn Silvestre 2016 · Sumacàrcer

Més infor­ma­ció a http://​www​.cronorun​ner​.com/​c​r​s​_​i​n​f​o​E​v​e​n​t​o​.​p​h​p​?​c​o​m​p​=​423​&​a​m​p​;​e​d​i​c​=​516

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Un any més arriba una de les activ­i­tats més esper­ades d’AECUS, «LA RUTA DE LA TAPA». Enguany serà el cap de set­mana del 3 i 4 de desem­bre (alguns tin­dran sort de tin­dre pont el 5 i 6) i serà el diss­abte, de 1130 a 15h i a poqueta nit també, així com el diu­menge de 1130 a 15h. Recordeu que si com­ple­teu tota la ruta (5 bars), par­tic­i­pareu en el con­curs de 80 euros, que tin­dreu que gas­tar al bar guanyador de la ruta 2016. Defensem els nego­cis locals, ja que d’eixa man­era estem defen­sant Sumacàrcer. Grà­cies per la vos­tra participació.

ruta tapa 2016

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

VI concurs d'arròs al forn · AECUS

El diss­abte 8 d’octubre va tin­dre lloc a la Plaça Major el VI con­curs d’arròs al for que organ­itza AECUS. Aci tenim a les guanyadores. Fer men­ció també al trio Ibiza que va amenitzar la nit amb unes bones veus, amb ale­gria i amb un bon reper­tori. Enhorabona a AECUS per seguir tre­bal­lant tant per la cul­tura del poble amb la col·laboració de la regi­do­ria de cul­tura del Ajun­ta­ment de Sumacàrcer.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Página 4 de 26

Cal­en­dario Eventos

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Levante-EMV - La Ribera

Levante-EMV - La Ribera

Dis­eño Responsive

Modern Design

La web ha sido redis­eñada con un dis­eño adapt­able, vis­i­ble en móvil, tablet o PC.

Nue­stro objetivo

Nuestro objetivo

Dar a cono­cer Sumacàrcer, con sus lugares, con las noti­cias más actuales, con las imá­genes más impactantes.

Nues­tra fuente de contenidos

Nuestra fuente de información

La fuente del con­tenido de esta web es, tanto pro­pio como de la recopi­lación del exis­tente en la red, ref­er­ente a Sumacàrcer.

Ir arriba